SZIPER.hu | Fotó - Videó - Pályázat

Fotó - Videó - Pályázat

Általános Szerződési Feltételek

FOTÓZÁS

I. A fotózandó rendezvény előtti fontos tudnivalók, jogok, kötelezettségek:

 1. A megrendelés elválaszthatatlan részét képezik az ezen dokumentumban leírtak.
 2. A Szolgáltató a Megrendelő figyelmébe ajánlja a ‘Hasznos információk az árajánlathoz, megrendeléshez‘ oldalon rögzített információkat is!
 3. Fontos, hogy a Megrendelő akkor foglaljon le egy Szolgáltatót, amennyiben teljes körűen megbizonyosodik arról, hogy a kiválasztott Szolgáltató megfelelő lesz stílusban, díjban, ár/érték arányban, hozzáállásban a Megrendelő részére.
 4. A rendezvény előtt tisztázni szükséges annak menetrendjét, forgatókönyvét, illetve azt, hogy melyek azok az eseménypontok, személyek, momentumok, hátterek, díszletek, amelyek megörökítése fontos.
 5. Szintén nagyon fontos, és a fotózandó esemény előtt tisztázandó, hogy vannak-e olyan lényeges elemek, személyek, tárgyak, egyéb dolgok, amelyek fotón való megjelenése megkerülhetetlen, vagy éppen elkerülendő?
  Mint például: több egész alakos fotó-igény, több közeli fotó-igény, egyes testrészek ne látszódjanak a fotókon, egyes testrészek az átlagostól több fotón látszódjanak, oldalról vagy szemből szeretne a Megrendelő több fotót, stb. Az ezekre vonatkozó utólagos igényekre, reklamációkra értelemszerűen nincs mód.
 6. Az elkészítendő képanyagnak a Megrendelő elvárása szerint milyen üzenete van?
 7. A Megrendelőnek előzetesen tájékoztatnia szükséges a rendezvény résztvevőit arról, hogy a rendezvények fényképfelvételek készülnek.
 8. Kérem, hogy a fotózandó rendezvényen mobiltelefonnal, egyéb digitális eszközzel fotózók ne zavarják a munkámat. Ellenkező esetben sajnos nem garantálható, hogy minden lényeges pillanat megörökítésre kerül a fotóimon.
 9. Megrendelő feladata, hogy az igénye szerint elkészítendő fotókat (beleértve a beállításokat, hátteret, tárgyakat stb.) jelezze a Szolgáltató részére előzetesen, a fotózást megelőzően.
 10. Egyéb, a Megrendelő által fontosnak tartott szempontok átbeszélése.
 11. A legtöbb alkalommal a fotózandó rendezvény előtt 20 perccel megérkezem a helyszínre, és legkésőbb 5-10 perccel a rendezvény megkezdése előtt jelentkezem be a Megrendelőnél, és az előre egyeztetett fotózási időtartam lejáratakor távozom onnan (ez alól kivételt jelent, ha a Megrendelő részéről megrendelésre kerül további fotózási időtartam).
 12. Érkezésnél és távozásnál is kérem az időpontok pontos tartását! A fotózásra megrendelt időtartamokba az érkezés, esetleges elpakolás, öltözés, fizetés is beletartozik!
 13. A megkezdett órák az árlista szerinti egész órának minősülnek.
 14. A fotózási helyszínek közötti utazások beleszámítanak a rendelkezésre állási időbe.
 15. Ha bármely fotózási helyszínen a parkolás díjköteles, akkor azt a Megrendelő előre jelzi és megtéríti a Szolgáltató részére.
 16. Megrendelői igény esetén a rendezvényen készített fotókat az eredeti nyers, RAW-formátumban is – felár ellenében – elektronikusan átadom. Ezt is a rendezvény előtt szükséges jelezni a Megrendelő részéről.
 17. Rendkívüli eset figyelembevétele nélkül a kizárólagos fizetési mód: a rendezvény végén a helyszínen, készpénzben (előzetes foglaló-fizetés történik a szolgáltatás megrendelésekor).
 18. A Megrendelő a szóbeli vagy írásbeli megrendeléssel együtt elismeri fizetési kötelezettségét a megrendelt szolgáltatásra vonatkozóan.
 19. A Megrendelőnek joga van a fotózás helyszínén teljes díj fizetését megelőzően betekintést nyerni a nyers fotókba. Ezen igényt a Megrendelő köteles a rendezvény előtt előre jelezni. A díjfizetés megtörténtét követően a Megrendelő lemond a díjazás utólagos visszakérésének, valamint utólagos reklamáció lehetőségéről.
 20. Megrendelői igény írásbeli (e-mail: info@sziper.hu) jelzése esetén lehetőség van a rendezvény előtti előzetes személyes egyeztetésre. Ennek díja a www.SZIPER.hu oldalon megtekinthető árlistában az opciók között látható.
 21. A Szolgáltató kötelessége, hogy megrendelés esetén a www.SZIPER.hu oldalon elérhető Képgalériában szereplő fotókkal azonos minőségű fotókat készítsen a Megrendelő részére, az e-mailben megadott árajánlatban, illetve a www.SZIPER.hu weboldalon elérhető Árlistában foglaltak szerint. A digitális fotók alaphelyzetben hozzávetőlegesen 2500 pixel legszélesebb méretben kerülnek átadásra Google Drive-linken keresztül, a link e-mailben történő megküldésével. Amennyiben a Megrendelő ettől nagyobb méretben kéri a fotókat, akkor azt a megrendeléssel egyidejüleg e-mailben, az árajánlatban, illetve a www.SZIPER.hu weboldalon szereplő plusz dijért kérheti.
 22. A Szolgáltató által e-mailben megküldött link 2 hónapig marad elérhető a Megrendelő számára, ezidő alatt a Megrendelő lementi a számára szükséges fotókat.
 23. A rendszeres fotó-szolgáltatást igénybevevő Megrendelők kivételével a megrendelés esetén foglaló fizetése szükséges, a megrendelés a foglaló fizetésével válik teljessé. A foglaló összege az e-mailben visszaigazolt teljes díjazás bruttó összegének 20%-a, amely természetesen a teljes vállalási ár részét képezi. A foglaló összegéről számla kerül kiállításra és e-mailben megküldésre a Megrendelő részére. A foglaló összegét a Szolgáltató által megadott bankszámlára szükséges átutalni. A közleményben feltüntetendő a számla sorszáma. Az átutalás beérkezését követően e-mailben visszajelzést adok az összeg beérkezéséről, valamint az időpont lefoglalásáról. Természetesen olyan esetben, amikor a Szolgáltatónak felróható okból meghiúsul a fotózás, abban az esetben a Megrendelő jogosult a foglaló visszaigénylésére, azonban egyéb kártérítésre nem jogosult. Olyan esetben, amikor a Megrendelő a foglaló befizetését/átutalását követően – rendkívüli, vis major helyzet fennállása nélkül – jelzi a Szolgáltató részére a megrendelés visszavonását, a Megrendelő nem jogosult a foglaló díjának visszaigénylésére.
  Az alábbi esetben van lehetőség a már kifizetett foglaló összegének visszafizetésére a Szolgáltató részéről, a már kifizetett foglaló visszakérésére a Megrendelő részéről:
  Amennyiben a megrendeléskor nem látható, a rendezvény megtartását meggátló központi szabályozás, rendelet, törvény miatt kényszerűen meghiúsul a rendezvény eredeti időpontja (vis major helyzet).
 24. Amennyiben a fotózáshoz utazás szükséges a Szolgáltató részéről, úgy az útiköltség a Fotózás menüpontban szereplő árlistában feltüntetett díjon kerül felszámításra, és a teljes díjazás részét képezi.
 25. Amennyiben a Megrendelő által megrendelt, és megrendelés visszaigazolás keretében a Szolgáltató részéről visszaigazolt szolgáltatást a Megrendelő nem vis major helyzetre hivatkozással lemondja (pl.: kiderült, hogy a Megrendelő mástól nászajándékba kapja a fotózást), úgy kártérítésként a Megrendelő – a foglalón felül – a megrendelés értékének 30%-át kártérítésként átutalja a Szolgáltató által megadott bankszámlára.
 26. Rendkívüli, előre nem látható forgalmi akadályok miatti késői helyszínre érkezés esetén a Szolgáltató felelősségre nem vonható. A már látható késés esetén a Szolgáltatónak kötelessége értesíteni a Megrendelőt a késés tényéről. Ugyanakkor a Szolgáltatónak mindent meg kell tennie az időben helyszínre érkezés érdekében.
 27. A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére a rendezvény helyszínétől maximum 200 méterre parkolási lehetőséget biztosítani, 1 db személyautó számára (forgalmi rendszám: SZPER-8). Amennyiben a parkolás díjköteles, akkor annak térítése a Megrendelő feladata.
 28. Megrendelői igény írásbeli (e-mail: info@sziper.hu) jelzése esetén lehetőség van a rendezvény előtt a rendezvényfotózásról szóló szolgáltatói szerződés kötésére. Amennyiben ilyen jelzés nem érkezik a Megrendelő részéről, abban az esetben az e-mailes kommunikáció az irányadó (az általam küldött e-mailek az info@sziper.hu e-mail címről kerülnek megküldésre).
 29. Minden foglalóról, illetve minden fotózásról hivatalos számlát állít ki a Szolgáltató.
 30. Esküvő fotózás esetén természetesen lehetőség van az esküvő napján kívüli, más időpontban tartandó jegyesfotózásra, amely a www.SZIPER.hu oldalon fellelhető árlistában rögzítésre került fix díjon, valamint útiköltség díjon vehető igénybe.
 31. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy amennyiben az esküvő időpontjában tevékenységét érdekkörében felmerülő okból ellátni nem tudja, úgy maga helyett olyan helyettesítőről gondoskodik, hogy a tőle elvárt minőségű fénykép készítés biztosításra kerüljön. Amennyiben a Szolgáltató tűzeset, sérülés, betegség, baleset, lopás vagy bármilyen más olyan esemény miatt, amire hatással nincs, nem tudja a vállalt kötelezettségeit teljesíteni, abban az esetben – amennyiben foglaló fizetése történt – a foglalóval megegyező kötbér fizetését vállalja a Szolgáltató, további felelősséggel azonban nem tartozik. Amennyiben nem történt foglaló fizetése, úgy a helyettesítőről gondoskodáson kívül a Szolgáltató további felelősséggel nem tartozik.
 32. A Google Drive-linken átadott fotók a megküldéstől számított 2 hónapig érhetők el a megküldött linken. A 2 hónap alatt korlátlanul letölthetők a fotók. A 2 hónapot követően az árlistában szereplő felár ellenében van lehetőség a fotók újra kérésére!
 33. A Megrendelő szóbeli, írásbeli (e-mailben történő) megrendelésével tudomásul veszi az ezen dokumentumban leírtakat.
 34. A Megrendelő elismeri, hogy a Szolgáltatótól kapott ajánlatban a elérhetővé tételre került az ÁSZF, amely dokumentumban foglaltak áttanulmányozásának fontossága kifejezésre került.

II. A fotózott rendezvény utáni, de a rendezvényhez kapcsolódó fontos tudnivalók, jogok, kötelezettségek:

 1. A Szolgáltató által készített képet a Szolgáltató részbeni utómunkával ellát, korrekciózik, egyéb retusálási (mélyretusálási) munkát kizárólag az árlistában feltüntetett plusz díj ellenében végez.
  A korrekcióba az alábbiak tartoznak: élesség beállítás, kontraszt beállítás, fénybeállítás, szükség esetén vágás.
  A mélyretusáláshoz tartozik például: ráncok eltüntetése, szemkarikák eltüntetése, oda nem illő tárgyak eltüntetése stb.
 2. A Szolgáltató az elkészült fotókon – alapesetben – saját logót, vízjelet nem helyez el. A Szolgáltató a fotókat vízjelezés nélkül adja át a Megrendelő részére.
 3. A Szolgáltató a fentiek szerint korrekciózott fotókat digitális formában adja át a Megrendelőnek – a fotókat Google Drive-linken küldi meg e-mailben. A fotók a megadott linken a megküldéstől számított 2 hónapig érhetők el.
 4. A fentiek szerint korrekciózott fotókat a fotózott eseményt követően legkésőbb 1 héten belül a Szolgáltató átadja a Megrendelőnek.
 5. Ha a Megrendelő részéről fontos a gyors, aznapi fotóátadás, abban az esetben előre egyeztetettek szerint – felár ellenében – a Szolgáltató még az adott esemény napján digitálisan átad – nyers – fotókat.
 6. Megrendeléssel a Megrendelő elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy az elkészült fotók promóciós célzattal a SZIPER-médiumokban (elsősorban: www.SZIPER.huwww.facebook.com/sziper.huwww.instagram.com/sziper.hu_foto_eskuvo_es_egyebmegjelenésre kerülhetnek!