SZIPER.hu | Fotó - Videó - Pályázat

Fotó - Videó - Pályázat

Pályázat – Hentesüzlet támogatása

Hentesüzlet támogatása

Ki pályázhat?
Az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, amely az alábbi elvárásoknak megfelel:
– mikrovállalkozás (maximum 9 fő bejelentett létszám)
– a vállalkozói tevékenység folytatását igazoló érvényes dokumentumban vagy a létesítő okiratukban a TEÁOR 4722 számú „Hús- és hentesáru kiskereskedelme” tevékenység szerepel
– legalább 1 lezárt üzleti évvel rendelkezik
– a vállalkozás nem áll felszámolás, végelszámolás alatt, és nincs adótartozása

Kizáró tényezők:
– a pályázó mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozik
– a pályázó halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik

Mire lehet pályázni?
A támogatás a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakban felmerülő, az üzlet üzemeltetésével összefüggő működési költségekre használható fel, például:
– munkabér és járulékok
– üzlethelyiség bérleti díja
– áram, víz, fűtés költségei
A támogatás elszámolásakor kizárólag a pályázó nevére és székhelyére, vagy nevére és a hentesüzlet címére kiállított számla fogadható el.

Támogatás főbb jellemzői:
– maximum 3 millió forint összeg igényelhető
– 100%-os támogatás
– vissza nem térítendő
– önerő nem kell hozzá
– előlegként kerül folyósításra a teljes támogatás, számlák bemutatása nélkül
– az elszámolás utólagosan történik

Mit kell vállalni?
Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a a TEÁOR 4722 számú tevékenységét legalább 2023.12.31-ig folytatja.

A pályázat benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2023. február 20. – 2023. március 20.

A kitöltött adatlapot, az elektronikus felületen történő véglegesítés után ki kell nyomtatni és a Felhívásban foglaltak szerinti módon, a 9. pontban foglalt mellékletekkel együtt postai úton tértivevényes ajánlott küldeményként is meg kell küldeni a Támogató, 1223 Budapest, Park utca 2. címére.

Egy vállalkozás egy pályázat benyújtására jogosult, független attól, hogy mennyi az általa üzemeltetett húsboltok száma.

Pályázati díj:
A pályázat megírásának díja 50 ezer Ft (75 ezer Ft helyett), amely a pályázatírást megelőzően kerül átutalásra, hivatalosan, számlával igazolva.
Sikerdíj: 50 ezer Ft (150 ezer Ft helyett) – hivatalosan, számlával igazolva.
Tehát 100 ezer Ft befektetéssel akár 3 millió forint támogatás kapható!

Jelentkezés: info@sziper.hu

Kapcsolatfelvétel

Kérem, hogy a vállalkozás adószámát mindenképp tartalmazza az üzenet.